top of page

ОКЛЮЗІЙНИЙ СТАТИЧНИЙ ТЕСТ 

 

Щоб виміряти баланс зубної оклюзії, пацієнт повинен зробити два тести максимального стискання зубів (по 5 сек кожний): перший калібрувальний з ватними валиками, другий - тест вимірювання фактичної оклюзії.

Відразу після завершення тесту автоматично генерується легкий для інтерпретації звіт, основою якого є 5 індексів оклюзійного стану, з діапазоном норми для кожного індексу:

Пропорційне перекриття - POC

 

Визначає активність в кожній парі гомогенних м'язів – скроневих temporalis anterior (індекс РОС ТА) та жувальних masseter musculus (індекс РОС ММ). Це дозволяє побачити з якої сторони м’яз працює більше - там де є переважання контактів: в зоні премолярів для РОС ТА чи зоні молярів для РОС ММ.

Центр оклюзійного тиску - ВАR

 

Порівнює активність пари скроневих м’язів з активністю пари жувальних м’язів, щоб визначити жувальні чи скроневі м’язи домінують, залежно від того, де переважають контакти - у передній чи задній частині зубної дуги. З фізіологічної точки зору кращим є задній баріцентр, тобто коли пара жувальних м’язів буде переважати скроневі.

Асиметрія - ASIM

 

Він порівнює активність пари м’язів справа та зліва, вказуючи на асиметрію, що дозволяє ідентифікувати домінуючу сторону в оклюзійній площині пацієнта.

Ротація - ТОRS

 

Оцінює перехресну дію протилежно розташованих пар м'язів, виявляючи ротацію або бічне зміщення нижньої щелепи у бік сильнішої пари в горизонтальній площині.

Робота м'язів - IMPACT

 

Оцінює загальну роботу, виконану всіма м’язами під час їх скорочувальної діяльності при змиканні зубів.  Результат залежить від: стабільності та площі оклюзійних контактів, можливої наявності ноціоцептивних рефлексів чи відсутності фізіологічного спокою м'язів (парафункція, бруксизм). Якщо індекси POC, TORS і BAR у нормі, то на думку багатьох авторів, значення IMPACT є показником вертикального розміру зубів, що може свідчити про можливе завищення (індекс нижче за норму) або зниження (індекс вище за норму) вертикального розміру зубів (з урахуванням естетичної складової та типу прикуса).

ДИНАМІЧНИЙ ТЕСТ ЖУВАННЯ

 

Обстеження дозволяє оцінити нервово-м'язову координацію в динамічному стані, тобто під час жувального акту. Вимірювання включає два тести по 15 секунд кожен, які виконуються жуванням жуйки, спочатку залучаючи праву, а потім ліву сторону рота.

Автоматично генеруються графічні діаграми та для подальшого аналізу надаються такі показники:

Симетричний жувальний індекс - SMI

Порівнює нервово-м’язову координацію в двох тестах жування справа та зліва. Оптимальне значення дорівнює 100%, чим більше ми віддаляємося від ідеального значення - тим більше розлад жувальної координації.

Частота жування

 

Рахує кількість жувальних актів за секунду з кожної сторони.

Ефективна робота всіх мязів при жуванні

 

Оцінюється загальна робота скроневих і жувальних м’язів під час жувальних тестів, які виконувались правою, а потім лівою стороною. Також повідомляється про ненормовану роботу залученої сторони.

bottom of page